Jak působí esence?

jak_pusobi_esence

Kromě osobního rozhovoru, který je vždy nedílnou součástí terapie, může klient dostat homeoterapeutickou esenci. Osobní setkání klienta a terapeuta, homeoterapeutická esence a ochota klienta na sobě pracovat, to jsou tři základní pilíře homeoterapie. Tyto tři pilíře jsou základem úspěšné terapie.

Homeoterapeutické esence se vyrábí nejčastěji ze zdrojů z říše minerálů, rostlin nebo zvířat. Jak tyto esence působí? Každý minerál, rostlina nebo zvíře mají svou vibrační frekvenci. Jinými slovy, jde o určité energetické pole, které ovlivňuje celý subjekt, naše těla, chování a mysl. My jsme součástí Vesmíru. A Vesmír disponuje určitými druhy energií. My jsme součástí přírody a fungujeme na velmi podobných vibracích. Naše vibrace mohou být velice podobné vibracím některých rostlin, stromů či bylin, stejně jako vibracím některých zvířat. Všichni jsme součástí téhož, s tím rozdílem, že lidé jsou na vyšším vývojovém stupni. Mohou si tak vědomě volit svou životní cestu a vytvářet svoji vlastní realitu.

Pakliže se v životě ztratíme, onemocníme nebo jen prostě nejsme spokojeni s tím, jak život prožíváme nebo co se nám děje, podáme vhodně zvolenou esenci, tzn., energii a informaci, která je co nejpodobnější vibrační frekvenci klienta. Tato esence, v daném okamžiku příbuzná energetická vibrace, nám zprostředkuje informaci o nás samotných a spojí nás se sebou. Na úrovni vědomí tak probíhá změna ze všeho nejdřív. Na to nakonec reaguje samozřejmě i naše fyzické tělo. Buňka je nejmenší jednotkou vědomí.  Jelikož jsou buňky našeho těla přímo spojeny s naším vědomím, ovlivňuje stav našeho vědomí přímo stav našeho těla. Vědomí je základem veškerého bytí.

Homeoterapeutická esence působí posun na úrovni našeho vědomí. A to je důležitý aspekt proto, že jak říká i psychoterapeut Carl Gustav Jung: „musí být učiněn posun ve vědomí, neboť není možné vyřešit problém na té úrovni vědomí, na které vznikl“.

Moje klientka a kamarádka Lenka řekla jednu z nejkrásnějších a nejvýstižnějších vět popisujících to, co se po terapii děje. Pomáhala jsem jí pochopit její životní výzvu a poté, co jsem jí dala tu správnou esenci, mi řekla přesně toto: Esence, kterou jsi mi dala, mi naprosto přesně vytáhla mou pravdu na světlo a pak ji vrátila zpět do srdce“. To jí pomohlo uvědomit si a jasně uvidět, co skutečně chce a potřebuje.

Užívání esencí je bezpečné pro všechny, jak pro děti, tak těhotné a kojící. Užívání esencí je zcela kompatibilní s jinými metodami léčby. Tato cesta ale vyžaduje ochotu aktivně se účastnit svého vlastního života.