Homeopatie

JAK POMÁHÁ HOMEOPATIE ? Homeopatie

Homeopatie je přes 200 let stará metoda harmonizace organismu za pomocí přírodních látek, jejichž působení je zesíleno dynamizací a potencováním. Tím se mění intenzita a povaha účinku na lidský organismus. Homeopatické esence se připravují z minerálů, rostlin, ale i z některých živočichů. Každá substance, která se na světě nachází, má nějakou vibrační a energetickou hodnotu, kterou může neskutečně účinně ovlivnit naši vlastní energii a nastartovat tak vlastní léčebné procesy, harmonizovat a posílit jak tělo, tak i ducha.

Homeopatie je metoda, která vychází z principu, že podobné se léčí podobným. Nejedná se o novou myšlenku. Je to princip známý už v mnoha tradičních kulturách. Jedním z prvních, kdo tento princip v 5. století př. n. l. zformuloval, byl otec moderní medicíny Hippokrates.

Alopatie působí jinak, vždy hledá něco „proti“. Oba léčebné principy jsou funkční. Alopatie i homeopatie pomáhají člověku spoustu let. Otázkou však je, kdy zvolit metodu naší západní klasické alopatie a kdy využít homeopatie. Bude samozřejmě záležet na každém z nás, co je nám bližší. Obecně lze ale říci, že alopatie je lepší a účinnější při vážných akutních stavech, při úrazech apod. V těchto případech vyhledá každý homeopat velice rád svého lékaře.

Trochu jinak už se má situace v případě chronických onemocnění , která jsou z pohledu klasické medicíny neléčitelná, a jedinec je odsouzen k doživotnímu užívání léků, které jen potlačující stále působící příčinu.

Všichni znáte mnoho chronických chorob, se kterými si neví klasická medicína rady a také to otevřeně přiznává. Problém tkví právě v tom, že alopatie nedokáže v člověku nic změnit. Proto zcela logicky nemůže většinou dosáhnout naprostého vyléčení. Vezměme si například vysoký krevní tlak. Z pohledu západní medicíny neřešitelná záležitost. Homeopatie má však na poli těchto chronických stavů významné úspěchy, přičemž ji lze použít většinou i jako doplněk k léčbě klasické.

Další významným polem působnosti je psychika. Homeopatie je velice účinnou metodou pro práci s psychikou a emocemi. Homeopatie působí na celou bytost, ovlivňuje celého člověka. Nikdy se nezaměřuje jen na nemoc samotnou. Nemoc a bolest vždy souvisí s člověkem, nemůže být a není od jedince oddělena. Nemoc neexistuje vně, neexistuje nezávisle na člověku, naopak, je uvnitř a je reakcí těla na nějaký spouštěč (příčinu), která za vším stojí.

Základním východiskem v homeopatii je fakt, že jsme každý jiný. V závislosti na tom na životní situace nějak reagujeme. Každý jsme jiný, proto také každá reakce na to, co se děje, bude individuální. Co jednoho člověka srazí na kolena nebo se ho hluboce dotkne, s jiným nepohne a nechá ho zcela v klidu. A tak je pochopitelné, že někdo onemocní, zatímco druhý zůstává zdráv. Existence nemoci je závislá na jednotlivci, na tom, jaký je, a jak svět vnímá . Každý z nás by cizinci z jiné planety popsal tento svět nějak jinak. Každý vnímáme jinak věci na fyzické úrovni, a samozřejmě také na úrovni emoční a mentální. Proto homeopat nedává lék podle diagnózy, protože příčina stejné nemoci může být zcela jiná.

Individualizovaný přístup je sice mnohem složitější, než přístup klasické medicíny, ale o to pozoruhodnější mohou být výsledky. A právě proto homeopat potřebuje o svém klientovi zjistit celou řadu věcí, které se vždy budou týkat i mentální a emoční složky člověka.

Jelikož homeopatie působí na člověka jako na celek, dokáže ovlivnit jak vědomou složku, tak podvědomí i nadvědomí. Dokáže tyto tři složky, které jsou na sobě závislé, uvést do opět do vzájemného souladu.

Homeopatii lze využít nejen v případech, že nás něco bolí, trápí, nebo se potýkáme s negativními emocemi, které nás ničí. Homeopatie může pomoci nastartovat nový životní směr . Působením vhodně zvolených esencí se dostáváme blíže k sobě, lépe si uvědomujeme, co cítíme, kam si přejeme jít, co chceme změnit nebo co nám brání v tom, abychom se cítili šťastni. Homeopatie je vhodná i pro ty, kteří se sebou chtějí něco udělat, i když jsou fyzicky zdraví.