Bachovy květové esence

Bachovy květové esence používám ke zklidnění emocí a k cílené harmonizaci těla i ducha. Bachovy květové esence si dokáží skvěle a rychle poradit s pocity jako jsou:

  • vysoká únava, pocit vyčerpání
  • pocity skleslosti, smutku, zoufalství nebo zklamání
  • panické ataky, tréma, strach
  • pocity viny, žárlivost
  • nerozhodnost, obavy a nejistota

 

Bachovy esence pomáhají v období velkých životních změn. U dětí se osvědčují při nástupu do školky nebo do školy, u hyperaktivních dětí nebo bázlivých dětí atd. Bachovy esence pomáhají překonat a zvládnout krize všeho druhu. Někdy se Bachovy esence hodí jako skvělý doplněk homeoterapie.

Bachovy esence je možné užívat současně se všemi medikamenty a terapiemi. Nezpůsobují závislost a nemají vedlejší účinky. Mohou se užívat v těhotenství i při kojení, jsou skvělé pro děti, ale i zvířata.

Bachovy květové esence vynalezl Dr. Edward Bach. Byl to velmi úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat. Lékařská studia absolvoval v roce 1912. Pracoval v Londýnské Homeopathic hospital jako patolog a bakteriolog. Jako lékař byl ale nespokojen s tím, že se léčí jen nemoc a nikdo se nezabývá jejími příčinami. Dr. Bach zjistil, že zdraví závisí na našich emočních stavech a povaze našich myšlenek. Negativní myšlenky vyvolávají nemoc. Dr. Bach zkoumal, jak duševní a emoční stavy souvisí s naším zdravím. Přáním Dr. Bacha bylo vytvořit takový systém medicíny, který by tyto souvislosti reflektoval.

Jeho výzkum byl podnícen také jeho osobní zkušeností s nemocí, a to s rakovinou. Dle lékařů měl zemřít záhy, protože jeho prognóza byla špatná. Dr. Bach žil ale ještě dalších 19 let. Právě během těchto let vytvořil systém léčení pomocí extraktů z rostlin a stromů, dnes známé jako Bachovy květové esence. Tyto esence zahrnují 38 léčivých extraktů z rostlin, které jemným, ale zároveň účinným způsobem harmonizují negativní myšlení a nepříjemné emoce.

bachovky