Detoxikace organismu po očkování

HOMEOPATICKÁ DETOXIKACE PO OČKOVÁNÍ

Detoxikace dětského organismu po očkování je jednou z nejúčinnějších metod, jak vrátit Vašemu dítěti zase jeho dobrou fyzickou i psychickou pohodu. Detoxikace zajistí vyplavení přídatných jedovatých látek z organismu a zlepšení stavu imunitního a nervového systému.

U dětí nastávají nejčastěji vážné nežádoucí reakce po očkování Hexavakcínou, někdy ve spojení s vakcínami Prevenar a Synflorix, nebo po vakcíně Priorix (známá jako MMR –  Measles, Mumps, Rubella – spalničky, příušnice, zarděnky). Negativní důsledky očkování mohou být někdy velice vážné a často trvalé. Kdy doporučuji provést detoxikaci po očkování?

  • Reagovalo Vaše dítě negativně fyzicky nebo psychicky na očkování?

  • Změnilo se dítě nějak po prodělané vakcinaci? Je Vaše dítě jiné, než bývalo?

  • Je po očkování stále nemocné nebo náchylnější k běžným onemocněním?

  • Trpí Vaše dítě od očkování alergiemi nebo ekzémem?

  • Má Vaše dítě závažné zdravotní komplikace po očkování? (autismus, poruchy vývoje, zastavení přirozeného psychomotorického vývoje) V tomto případě léčbu dítěte zahajuji homeopatickou detoxikací téměř bez výjimky.

Pokud je tomu tak, je vhodné provést detoxikaci po očkování co nejdříve.

Detoxikaci od jedovatých látek obsažených ve vakcínách lze provést kdykoli, a to i s větším časovým odstupem.

Homeopatická detoxikace je vhodná i pro děti, které žádnou reakci na očkování neměly nebo měly reakci mírnou. Z jakého důvodu? Důvody jsou tu hned dva. Zaprvé, detoxikací organismu po očkování docílíme toho, že dojde k vyplavení jedovatých látek z těla. Jedná se o látky zvané „adjuvans“, tedy přídatné látky, které se do vakcín přidávají, a které se v organismu ukládají a způsobují tak vážné zdravotní komplikace. Jedná se zejména o látky jako hliník, který má vážné neurotoxické účinky.  Přidává se do vakcín aplikovaných kojencům a malým dětem – Hexavakcína, vakcína Prevenar 13 a Synflorix. Zde se přidává hliník ve formě hydroxidu hlinitého a fosforečnanu hlinitého. Hlinité soli se nachází ale rovněž ve vakcíně proti klíšťové encefalitidě.

Mezi očkovací přísady (pomocné a konzervační látky) a látky používané ve výrobním procesu, které jsou ve vakcínách, patří: sacharóza, fruktóza, dextróza, fosforečnan draselný, hliníkové barvivo, plodové hovězí sérum, hydrogenuhličitan sodný, glutamát sodný, hydroxid hlinitý, benzethoniumchlorid, laktóza, síran hlinito-draselný, pepton, hovězí extrakt, formaldehyd, neomycin, polymixin, thimerosal, síran amonný, glutaraldehyd, telecí sérum, fosforečnan hlinitý, hydrogenfosforečnan sodný a etanol,a další látky, jakož i antibiotika.

Nejtragičtější následky mívá aplikace více vakcín v jednom okamžiku, zejména Hexavakcína podaná spolu s Prevenarem nebo Synflorixem. To se v našich českých dětských ordinacích celkem běžně děje, což je zcela nepochopitelné, neboť zátěž pro organismus tak malého človíčka je neúměrně vysoká a mnohdy bohužel pro imunitní systém dítěte zátěž zcela neúnosná, což se projeví vážnými, a někdy trvalými dopady na zdraví.

Rodiče, buďte obezřetní a zvažte zodpovědně a důkladně, jaké vakcíny a v jakém čase necháte Vašemu děťátku naočkovat.
U dospělých lze provést detoxikaci po různých očkováních také, např. detoxikaci po očkování proti chřipce či klíšťové encefalitidě, která může také vyvolat bouřlivé reakce.

  • Nejde jen o tzv. přídatné látky zvané „adjuvans“

Nejde samozřejmě jen o „adjuvans“. Samotné očkování je výrazně agresivním zásahem do organismu. Pokud se podíváme na očkovací kalendář, vidíme, že do věku dvou let dítěte (pokud bychom využili všech povinných i nepovinných očkování), vpravíme do tělíčka dítěte 12 jednotlivých očkovacích vakcín (11 očkování do 18. měsíce věku dítěte!), což v součtu představuje celkem 38 podaných patogenů, na které musí zcela nevyzrálý imunitní systém dítěte nějak zareagovat nebo najít nějakou cestu, jak se s touto zátěží vypořádat. A to není snadný úkol ani pro jedince s opravdu dobrým vrozeným základem.
Dostat jedovaté látky z těla může být důležité i pro děti, které očkování snáší dobře, neboť tyto jedovaté látky se v organismu ukládají a mohly by způsobit zdravotní komplikace později.
Proč je vhodné provést homeopatickou detoxikaci u dětí, které na očkování nijak nereagovaly?

  • Nový pohled na reakci po očkování

Pro klasickou západní medicínu to může být pohled nový, nicméně ve skutečnosti tak nový není. Již ve své knize „Homeopatická věda“, z roku 1980 rozlišuje světově známý klasický homeopat G. Vithoulkas tři možné reakce na očkování. Stručně zde uvádím popsané principy a různé reakce na očkování.

  1. Západní medicína se domnívá, že pokud organismus na očkování nereaguje, všechno je v pořádku. Bohužel, může tomu být i jinak. To, že organismus dítěte nijak na očkování nereaguje, může mít dvě příčiny. Buďto je imunitní systém dítěte natolik silný, že očkování zvládl a jedná se o velice zdravý organismus, anebo se naopak jedná o velmi oslabený imunitní systém, který není schopen účinně zareagovat a vyvolat v okamžitou reakci na očkování. Jedná se pak o slabou konstituci organismu, který může takto „nereagovat“ ještě možná i na několik dalších dávek očkování. Pak ale narazíme na kritickou hranici, přilejeme poslední kritickou kapku do ohně a další očkování může způsobit závažné zdravotní komplikace.

  1. Silná reakce na očkování je paradoxně lepší, než když se reakce neobjeví vůbec. Jestliže vakcína vyvolá reakce jako je horečka, neklid, svalové bolesti apod., pak je imunitní systém jedince dost silný a reaguje! Na reakci organismu musíme nahlížet jako na pozitivní jev. Uvědomme si, že nereagovat znamená být lhostejný k tomu, co se v těle děje. Lhostejnost organismu je příčinou např. rakoviny. Při této nemoci tělo také nereaguje, je lhostejné a nevyvine úsilí ke zničení poškozených buněk. S reakcí na očkování se setkáme u dětí, jejichž obranný mechanismus není vážně oslaben. Tato reakce je nejpřirozenější a nejzdravější.

  1. Třetí typ reakce je velmi silná reakce s komplikacemi. Ta je samozřejmě ze všech nejhorší. Organismus jedince je v takovém případě příliš slabý na to, aby zvládl choroboplodný podnět dodaný vakcinací a důsledkem je vznik velmi vážného onemocnění a zdravotní stav dítěte může zůstat velmi dlouho narušený. Detoxikace může výrazně pomoci navrátit zdraví dítěti, jehož organismus byl očkováním poškozen.

Prakticky v každém případě je rozumné dostat škodlivé látky z těla ven, ale samozřejmě ne každého toto téma trápí.
S řízenou detoxikací organismu Vašich dětí Vám velmi ráda pomohu.
Pokud své dítě očkujete, očkujte jej v okamžiku, kdy víte, že je v perfektní fyzické i psychické kondici a že nikdo v jeho blízkém okolí není nemocen.