Co je Homeoterapie

homeo_obrazek

Homeoterapie je metoda nové doby. Vychází z klasické homeopatie, ale nehledí na klienta jako na pacienta. V přátelském duchu a při pečlivém naslouchání se snaží terapeut svému klientu porozumět a pochopit hlubší příčiny toho, co se mu v životě děje.

Homeoterapie se zaměřuje na uzdravení vědomí, na poznání sebe sama. Pracuje s vědomím, s myšlenkami a emocemi. To je to místo, odkud musí přijít změna. Tato terapie mění věci shora. V procesu uvědomění se pak mění i emoce a myšlenky, které ovlivňují přímo naše fyzické zdraví.

Homeoterapie využívá zákon podobnosti k tomu, abyste uviděli sami sebe a svůj život začali žít vědomě.  Homeoterapie pracuje s duší, myšlenkami a emocemi, neboť „Pocity jsou jazykem duše“ (N.D.Walsch).

Homeoterapie primárně není zaměřena na léčbu fyzických obtíží. Homeoterapie se zaměřuje na zdraví, na zlepšení kvality života pomocí uvědomění.  Zlepšení tělesného zdraví je pak až „vedlejší účinek“ úspěšné terapie. Proč probíhá skutečné uzdravení právě takto?

Jako odpověď si dovolím citovat slova uznávaného lékaře MUDr. Jan Šuly, DrSc, FRSM, Associate of Oxford Institute of Immunology, který je světovou kapacitou v biomodulační léčbě: Mě však zajímá pracovat na zdraví ducha a duše, protože pak se tomu tělo přizpůsobí. Když jsem zdravý na duši, tělo se mi také uzdraví. Když však uzdravuji jen tělo a duše je nemocná, nikdy nebudu skutečně zdravý. Já chtěl vždycky působit na příčinu“.

Terapeut se nikdy přímo nesnaží ovlivnit samotnou nemoc. Terapeut pomáhá klientu poznat, pochopit a přijmout jeho současný životní úkol nebo výzvu, která před ním stojí. Nemoc může být jen vodítkem, bránou k poznání sebe sama a v neposlední řadě také velkou motivací.

Homeoterapie pomáhá pochopit skutečnost, že nejsme oběti, ale jsme aktivní účastníci toho, co se nám děje. Nemusíme měnit druhé, stačí, když změníme sami sebe. Až pak se teprve můžeme opravdu cítit lépe a žít kvalitnější a zdravější život. K odvaze něco ve svém životě změnit pomáhá vybraná homeoterapeutická esence.

Homeoterapeutická esence podaná klientovi je založena na principu zákona podobnosti. Na stejném principu funguje také klasická homeopatie. Homeoterapie ale užívá homeopatických esencí jinak. (více zde)

Po podání esence často dochází k tomu, že se dají do souladu nadvědomí, vědomí a podvědomí. To přináší často velkou úlevu a pochopení. Často totiž vědomě chceme něco zcela jiného než na úrovni podvědomí. To způsobuje, že se nám dějí věci, které nechceme nebo se stále dostáváme do stejných potíží, a přitom vůbec netušíme proč.

Ze spojení s naší duší může vzejít uzdravení. Každá disharmonie, patologie nebo nemoc vzejde z toho, že nejednáme v souladu se sebou, se svým životním plánem (nadvědomí). Pak jsme nespokojení, nešťastní a nemocní. Máme problémy v práci, komplikované a neuspokojivé vztahy s nejbližšími nebo s celým světem, deprese a úzkosti. To může být opravdu frustrující.

Pokud budeme léčit jen tělo, ať už pomocí alopatie nebo klasické homeopatie, a nedojde zároveň s tím k hlubšímu pochopení a posunu ve vědomí (energetické vibraci), pak jsme uzdravili jen nějakou část těla. Ale když energetické nastavení zůstane stejné, tělo časem zareaguje znovu a opět vytvoří nějakou nemoc. Pokud začne být váš život celý harmoničtější a vědomější, nemoci často odcházejí spontánně. Vaše tělo začne spolupracovat, pracovat pro vás, ne proti vám. Jakmile uvidíte souvislosti ve svém životě, získáte tím svobodu. Součástí svobody může být jak schopnost přijetí svého života, tak schopnost jej změnit. To už bude záležet jen na Vás.

Kromě homeoterapeutické esence lze v případě určitých diagnóz použít zároveň také rezonanční esence PC Remedy, což jsou originální energo-informační esence, které osobně vyvinul světově známý homeopat Peter Chappell po 40 letech své praxe. Jedná se o zcela unikátní esence podávané při určitých diagnózách.

Důležitá poznámka:

Homeoterapie nemůže nikdy nahrazovat léčbu nemoci. Kdo zrazuje klienta od konvenčního způsobu léčení, ten neprovádí homeoterapii! Zasahování do způsobu léčby tělesných potíží homeoterapeutovi nepřísluší!